Fritidshem

I vår verksamhet strävar vi efter att ha utbildad personal som jobbar efter Skolverkets Allmänna Råd för fritidshem. Vi försöker se till så att personal jobbar i samma barngrupp under hela sin arbetsdag.

Prioriterat mål för fritidsverksamheten innevarande läsår är ”uteverksamhet”.  Vi utgår från skolans värdegrund i verksamheten.

När barnen kommer till oss, är det deras fritid. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till fritids.

Moheda Fritidshem har ca 140 barn inskrivna och vi är uppdelade på 4 avdelningar.

  • Förskoleklassen
  • Åk 1
  • Åk 2
  • Åk 3 och uppåt


Fritidshemmet har öppet vardagar 6.00 – 18.00. Stängningsdagar ht 2018 är den 13/8, 29/10 och vt 2019, 7/1.
Frukost serveras i matsalen kl. 7.30
Mellanmål serveras avdelningsvis mellan kl. 13:45 – 14:15
Alla barn är ute kl. 8.00 – 8.20.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG

- Meddela alltid ändrade tider, ledighet och om barnet ska gå hem själv.
- Vi vill gärna att du hämtar ditt barn på fritidshemmet. Då finns det möjlighet
att träffas, prata och utbyta information.
- Om barnet ska hämtas av någon annan är det viktigt att vi får veta det.
- Ska ditt barn leka med en kompis bör det bestämmas hemma och meddelas fritidshemmet.
- Lediga föräldrar är lika med lediga barn.
- Barnen rekommenderas att ha regnkläder och extrakläder tillgängliga på fritidshemmet
Vi är ute varje dag, även vid regn.
- Vid öppning och stängning träffar ditt barn personal från andra avdelningar.
- Gör personalen uppmärksam på att ni lämnar och hämtar ert barn.

Tel: Förskoleklassen  0733-03 55 78
Tel: Åk 1                     0472-59 59 39
Tel: Åk 2                     0472-59 56 70                                            
Tel: Åk 3                     0472-595611