Mohedaskolan

Mohedaskolan

Mohedaskolan är en F-9 skola med höga förväntningar på elever och personal.

Mohedaskolans värdegrund/ordningsregler

På Mohedaskolan

  • respekterar vi varandra
  • ger vi varandra studiero
  • bidrar vi till en trygg och trivsam skolmiljö
  • är vi rädda om varandras saker och vår skola

 

Om Mohedaskolan

  • Skolan har ca 470 elever och är indelade i arbetslag, F-3, 4-6 och 7-9.
  • Skolan arbetar för att skapa den "röda tråden" i ett F-9-perspektiv
  • Skolan har fritidshem, fritidsgård och Skol IF
  • Skolan har eget tillagningskök
  • Skolan är belägen i närheten av skog med tillgång till elljuspår