Mohedaskolan

Mohedaskolan är en F-9 skola med höga förväntningar på elever och personal.

Vårdnadshavare välkomnas i Schoolsoft!

För dig som vill ha en repetition av genomgången på föräldramötet i slutet på februari, finns här en länk till den presentation som visades: Moheda vårdnadshavare i Schoolsoft.

I presentationen finns information om inloggning, hur du frånvaroanmäler ditt barn och lägger in fritidstider samt tar del av information kring ditt barns skolgång. Direktlänk till Schoolsofts inloggning.

På vår skola arbetar vi för

 • att gemenskap, glädje och trygghet ska prägla vår verksamhet
 • att klimatet vid vår skola skall göra att barnen känner ansvar för sig själva och varandra
 • att utbilda självständigt tänkande och kreativa ungdomar med gott självförtroende
 • att värna om miljö, kultur och traditioner

Vid vår skola

 • har alla elever från åk 6-9 tillgång till egen bärbar dator
 • uppmärksammas varje elevs behov
 • har alla lika värde och vi har en handlingsplan för att motverka mobbning
 • bemöts alla barn och vuxna med respekt och tas på allvar
 • har elever, föräldrar och personal inflytande över verksamheten
 • är alla ämnen lika viktiga. Vi eftersträvar språkutveckling och kunskapsutveckling genom alla språk och uttrycksmedel
 • är datorn ett naturligt hjälpmedel i undervisningen
 • lagar och serverar köket varje dag fräsch skollunch