Rektor

"Hagskolan ska vara en högstadieskola, där man är trygg och trivs och där ansträngning för kunskaper lönar sig!

Rektor

Magnus Frisk
Tel. 0472-155 03
E-post