Skolledning

Hagaskolan ska vara en högstadieskola, där man är trygg och trivs och där ansträngning för kunskaper lönar sig!

                        

Henrik Elfving, rektor                                                           
Tel. 0472-155 03                                                        
E-post                             

Michael Karlsmo, biträdande rektor
Tel. 0472- 150 91
E-post    

Regina Linnros, specialpedagog
Tel. 0472-154 28
E-post