Elevrådet

På skolan finns det ett elevråd där varje klass har sin representant. Vill Ni påverka, förändra något, ta kontakt med din klassrepresentant så tar de upp det i elevrådet.