Hagaskolan

Hagaskolan

Hagaskolan är en högstadieskola med ca 400 elever som ligger i Alvesta centrum.

Hagaskolans vision är att i en tidsenlig skola ge alla elever förutsättningar att utvecklas och bli demokratiska medborgare i en komplex värld.

Våra ledord:

Kunskap, Glädje och Gemenskap

Våra mål:

• Alla elever på vår skola ska nå målen i läroplanen och bli behöriga till gymnasiestudier

• Alla på vår skola ska känna sig trygga och se allas lika värde

• På vår skola samverkar elever, vårdnadshavare och personal

Vill du läsa mer om vår skola? Följ oss på sociala medier!


Youtube
Facebook
Instagram
Instagram-SYV