Hagaskolan

Hagaskolan är en högstadieskola med ca 375 elever som ligger i Alvesta centrum.

Hagaskolans vision är att i en tidsenlig skola ge alla elever förutsättningar att utvecklas och bli demokratiska medborgare i en komplex värld.

Våra ledord: Kunskap, Glädje och Gemenskap

Våra mål:

• Alla elever på vår skola ska nå målen i läroplanen och bli behöriga till gymnasiestudier

• Alla på vår skola ska känna sig trygga och se allas lika värde

• På vår skola samverkar elever, vårdnadshavare och personal

Vårdnadshavare välkomnas i Schoolsoft!

För dig som vill ha en repetition av genomgången på föräldramötet, finns här en länk till den presentation som visades: Vårdnadshavare i Schoolsoft.

I presentationen finns information om inloggning, hur du frånvaroanmäler ditt barn samt tar del av information kring ditt barns skolgång. Direktlänk till Schoolsofts inloggning.