Rektor

"På Hjortsbergaskolan jobbar vi med det viktiga och stimulerande jobbet att göra stora människor av små barn, detta ska vi göra genom en positiv, tillåtande och stödjande verksamhet för alla barn !"