Om enheten

Hjortsbergaskolans enhet ligger i Hjortsberga samhälle ca. 1 mil från Alvesta tätort.

Vi har sjön och naturen inpå knutarna.

Vårt upptagningsområde är Hjortsberga samhälle och från byarna runt omkring.

Ca. 85 % av eleverna åker skolskjuts.

Vi är en byskola med ca 90 elever och barn i åldrarna 1 till 13 år.

Vi är 25 anställda fördelat på ca 20 tjänster.