Lunden år F-2

Inom vår verksamhet varierar vi arbetssätt och grupperingar för att tillgodose allas förmågor. I basämnena jobbar vi klassvis. Gemensamma verksamheter är tema, idrott, utedag, värdegrundsarbete och pedagogiska dataprogram.

I vårt hälsoarbete promenerar vi utmed sjön varje dag innan lunch.

Vi har också pedagogisk verksamhet ute, t.ex. utematte, utedagar med olika uppdrag, kamratgrupper som bl.a gör samarbetsövningar på Klappudden (kommunens friluftsbas)