Regnbågen år 3–6

I arbetslag Regnbågen ingår klasserna 3–6.

Vi har ca 60 elever.

Klasserna 3–4 har ett nära samarbete liksom klasserna 5–6.

Inom vår verksamhet varierar arbetssätt och grupperingar för att tillgodose olika inlärningsstilar.