Grön flagg

Vi jobbar med Grön Flagg på hela Hjortsbergaskolan.

LOGO Grön flaggTema 2018

Hjortsbergaskolan, F–6

I årets arbete med Grön Flagg har vi valt att utgå från temat "Livsstil och hälsa".

Temat är vidare indelat i tre mindre arbetsområden.

Vårt avtryck på miljön

Livsstil & Hälsa

Mål: Vi ska lära oss om hur vi tar hand om vår planet för att utveckla förståelse för hur våra val påverkar miljön.

Hur: Vi kommer arbeta med allemansrätten på olika sätt. Förskolan kommer arbeta med "Ali, Sara och Allemansråttan" som är anpassad för yngre barn. Åk 3-4 kommer att bearbeta allemansrätten genom teaterföreställningar som åk F-2 sedan får titta på. Vi kommer även anordna en skräpplockardag där hela skolan får städa skolområdet tillsammans. Likaså kommer varje klass, veckovis, att ha ansvar för att hålla skolområdet rent under hela läsåret.
Åk 3-4 ska under läsåret ansvara för skolans nyinköpta kompost och se till att skolans matavfall slängs där. Genom att kompostera och prata om vad det innebär arbetar vi med naturens kretslopp på olika sätt i olika klasser. I förskolan ska man arbeta vidare genom att odla växter i pallkragar och lära sig om närodlat och kretsloppet.

Mål

Att utveckla förståelse för hur våra val påverkar miljön hur vi arbetar för en hållbar utveckling.

Metod

I förskolan ska man odla växter i pallkragar och lära sig om närodlat och naturens kretslopp.

Åk F-2 ska titta på hur nedskräpning påverkar djur och natur och undersöka hur lång tid det tar för naturen att bryta mer skräp i olika material.

Åk 3-4 ska under läsåret ansvara för skolans nyinköpta kompost och ta reda på vad som händer i komposten. Man ska lära om nedbrytning och naturens kretslopp.

Åk 5-6 ska arbeta med sortering och matsvinn.

 

Vänskap och välbefinnande

Mål

Att arbeta med gemenskap, kamratskap och välmående för att stärka relationerna och tryggheten i och mellan årskurserna.

Metod

Barnen i förskolan kommer under våren att skapa en ny utemiljö på skolgården. Tanken med det är dels att ha ett projekt som gynnar samarbete och kamratskap men också för att ha en inspirerande plats att vistas på.

I skolan kommer det i år handla mycket om att lära känna elever från andra klasser, bl.a. genom lekar och gemensamhetsdagar (såsom biodag, må bra-dag, utedagar). Fokus ligger på att umgås, känna sig trygga och må bra tillsammans.

 

Vikten av bra kost och motion

Mål

Vi ska arbeta med kost och motion för att eleverna ska utveckla förståelse för hur vår livsstil påverka vårt välmående och vår hälsa. 

Metod

I förskolan kommer man arbeta med "månadens nyttighet" där nya grönsaker, rotfrukter, frukter med mera introduceras för eleverna. 

Åk F-2 ska få tillaga och provsmaka olika hälsosamma mellanmål och lära sig hur maten påverkar oss och vår hälsa.

I åk 3-6 kommer man att utveckla förståelse kring hur motion påverkar vårt välmående och i åk 5-6 ska de även arbeta med nyttig kost.

 

Skolan ska arbeta aktivt med olika pulshöjande aktiviteter varje vecka, så kallad PULS. Till exempel olika lekar och hinderbanor. Vi kommer även ha "dans och rörelse" som en rastaktivitet någon gång per månad. Det är en aktivitet som även förskolan kommer att delta i.