Varning för höga vattenflöden

Just nu råder extremt höga vattenflöden i Kronobergs län. Här kan du läsa mer om det; https://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/information-om-hoga-vattennivaer-och-floden/ Kopiera länken!

Elevhälsa Grönkullaskolan

I elevhälsoteamet ingår följande professioner: 

  • Specialpedagog
  • Speciallärare
  • Beteendevetare
  • Skolkurator
  • Skolsköterska
  • IKT-pedagog

Läs mer om elevhälsoteamet under fliken personal. 

Elevhälsovårdens arbete och rutinprogram kan du läsa om här