Elevhälsa Grönkullaskolan

I elevhälsoteamet ingår följande professioner: 

  • Specialpedagog
  • Speciallärare
  • Beteendevetare
  • Skolkurator
  • Skolsköterska

Läs mer om elevhälsoteamet under fliken personal. 

Elevhälsovårdens arbete och rutinprogram kan du läsa om här