Om skolan

Grönkullaskolan är en F-6 skola som består av cirka 400 elever och 70 anställda

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget. Arbetslagen är
förskoleklass–fritidshem, 1–3 och 4–6.  Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa. 

Arbetslagen är organiserade i:

  • Tre-parallelliga arbetslag från Fsk till Åk 6.
  • Förberedelsegrupp
  • Fritids = tre avdelningar

I våra lokaler bedrivs även särskoleverksamhet för elever i år 4–9.

Idrottsfritids

En eftermiddag i veckan är det möjligt för barnen på fritids, från och med åk 1, att vara med och träna på olika idrotter i sporthallen. Aktiviteterna leds av personal från fritids tillsammans med elever från högstadiet.