Arbetslaget 1-3

I 1-3 ingår tre ettor, tre tvåor, tre treor.

 

Tillsammans arbetar vi för att alla ska kunna känna trygghet och glädje i skolan. Detta har vi också som ett av våra prioriterade mål detta läsår.

Vi vill skapa en trygg miljö där ordning och reda samt respekten för andra genomsyrar verksamheten. Vi vill också förbättra samarbetet mellan hem och skola.

Då vi har en stor andel elever med ett annat modersmål än svenska anser vi att det är viktigt att utveckla elevernas språkliga förmåga. Därför har vi valt att fortsätta arbeta med elevernas språkliga utveckling. Syftet är också att på ett medvetet sätt arbeta mot att ge alla elever en möjlighet att bli goda läsare.

Vi har formulerat två mål utifrån Kommunikation och En skola för alla.

 • Eleven läser och förstår en text anpassad efter ålder och mognad. Eleverna följer 1-3:s trivselregler

Vi valde följande medel för att nå målen:

 • Språklekar
 • Högläsning
 • Läsläxa/läskontrakt
 • Egen läsning/bok och band
 • Samarbete med bibliotek
 • Kompissamtal
 • Samarbetsövningar
 • Bokprat
 • Hemlig kompis
 • Skriva positiva saker om varandra
 • Diskussion kring trivselregler med elever och föräldrar utifrån den sociala matrisen.