Klasserna

Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag:


F – F (förskoleklass och fritids)

Åk 1-3

Åk 4- 6