Vintergatan

Vi har alltid en samling med barnen när de kommer från skolan kl. 13.00 och det är viktigt ur flera aspekter.

Dels behöver vi veta vilka barn som ska vara på fritids under em, eftersom det inte alltid stämmer med den lista vi har. Dels är det bra för barnen att se vilka som är närvarande. Dels behöver vi ofta få ut viktig information. Dels kanske barnen behöver prata om något eller berätta något. Vi arbetar för att barnen ska få en meningsfull fritid med ett varierat utbud av aktiviteter. Vi arbetar också med barnens sociala utveckling som innebär att alla barn ska känna sig välkomna och få sin röst hörd i elevgruppen.

Vi arbetar mycket med EQ - lekar för att stärka barnens självkänsla.

På Vintergatan vistas barn mellan årskurs 2-3 och åk 6.