Jupiter

Jupiter är en fritidsavdelning för barn endast från årskurs 1.

Vårt prioriterande mål för verksamheten är att barnen ska vara bra kamrater som låter andra vara med och att de ska känna empati för andra människor.

Vi samtalar mycket med barnen om hur man bör och inte bör bete sig mot andra.