Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en F-6 skola med cirka 450 elever.
På skolan finns också förberelsegrupper och fritidshem.

Vi arbetar mycket med skolans vision och mål som är:

 Grönkullaskolans Vision

  • Grönkullaskolan har elever med en positiv kunskapsutveckling
  • Skolmiljön kännetecknas av trygghet samt en god arbets- och studiemiljö

Grönkullaskolans Mål

  • Elever har en positiv kunskapsutveckling
  • Elever upplever en god studiemiljö, har arbetsro och är trygga i skolan
  • Personal upplever en god arbetsmiljö och har arbetsro

Vårdnadshavare välkomnas i Schoolsoft!

För dig som vill ha en repetition av genomgången på föräldramötet, finns här en länk till den presentation som visades: Vårdnadshavare i Schoolsoft. På somaliska: Masuulka gal Schoolsoft.

I presentationen finns information om inloggning, hur du frånvaroanmäler ditt barn och lägger in fritidstider samt tar del av information kring ditt barns skolgång. Direktlänk till Schoolsofts inloggning.

 

 

 

Följ oss gärna på Instagram

 @Gronkullaskolan_alvesta