Grönkullaskolan

Grönkullaskolan

Grönkullaskolan är en F-6 skola med cirka 450 elever och 70 anställda. Grönkullaskolans verksamhet är organiserad i arbetslag som har det övergripande verksamhetsansvaret för de elever som ingår i arbetslaget.

Arbetslagen är förskoleklass–fritidshem, 1–3 och 4–6. Arbetslagen sätter upp egna mål för sitt arbete och svarar för att utvärdera dessa. 

Arbetslagen är organiserade i:
Tre-parallelliga arbetslag från Fsk till Åk 6.
Fritids som har två avdelningar

 

 

Vi arbetar mycket med skolans vision och mål som är:

 Grönkullaskolans Vision

  • Grönkullaskolan har elever med en positiv kunskapsutveckling
  • Skolmiljön kännetecknas av trygghet samt en god arbets- och studiemiljö

Grönkullaskolans Mål

  • Elever har en positiv kunskapsutveckling
  • Elever upplever en god studiemiljö, har arbetsro och är trygga i skolan
  • Personal upplever en god arbetsmiljö och har arbetsro

 

 

 

 

Följ oss gärna på Instagram

 @Gronkullaskolan_alvesta