Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018.

Höstterminen det år barnet fyller sex år ska det börja i förskoleklass.

Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med
höstterminen 2018.

Förskoleklass är en avgiftsfri, skolförberedande verksamhet som bedrivs i skolan 15 timmar per vecka under skolans läsår.
Verksamheten kan kombineras med inskrivning i fritidshem