Friskolor Alvesta kommun

Friskolan Kronobergshed

 

 

En viktig förutsättning för att lyckas behövs struktur, vilket bidrar till arbetsro och trygghet. Friskolan Kronobergshed är personliga, verkliga och alltid nära till naturen! Vi vill ha en liten skola där alla känner alla, så väl barn som vuxna. På Kronobergshed står enskilda barnets framgång, tillväxt och utveckling i fokus. För att kunna arbeta på detta sätt har vi mindre elevgrupper där vi vuxna får tid att lyssna på eleven.

Våra ledord: Kunskap, Ansvar, Trygghet och Trivsel (KATT) får våra elever de verktyg de behöver för att fullt ut kunna delta i – och bidra till samhället som kompetenta och ansvarstagande individer.

Det är viktigt att eleven känner att den lyckas, vilket är en av dom viktigaste byggstenarna för ett bra självförtroende.

Med vår mångfald av erfarenheter, våra olikheter, kompetenser och intressen så ska vi uppnå vår vision och ge våra elever den bästa tänkbara skolgången.

Är Du nyfiken på vår fina skola?
Vi är stolta över vår skola och hoppas så klart att även Du upptäcker oss.

Till Friskolan Kronobergsheds hemsida