Friskolor Alvesta kommun

Friskolan Kronobergshed är den lilla skolan för den stora eleven.

Friskolan Kronobergshed

 

Friskolan Kronobergshed är den lilla skolan för den stora eleven.

I en lantlig idyll i Kronobergslän mellan orterna Moheda och Alvesta ligger vår skola med skolgång från förskoleklass upp till årskurs sex. Vi har även en fritidshemsverksamhet. Genom att erbjuda utbildning i mindre elevgrupper på ett elevantal om 10–15 per klass skapas större utrymme och möjlighet för lärarna att individanpassa utbildningen.


Skolans vision är att alla elever på Friskolan Kronobergshed ska få växa, utvecklas och nå framgång. Det är en ambitiös organisation med en verksamhet som präglas av en tydlig och varm gemenskap där eleven är i centrum.
Vi når målen genom att lägga stor vikt vid den personliga kontakten - omsorgen om varje unik individ med speciella talanger, förmågor och behov samt genom behöriga lärare som säkerställer kvaliteten på undervisningen. Vi skapar förutsättningar till dialog och medbestämmande bland elever, personal och lärare genom att ha fadderskap, klassråd och elevråd. Skolans egna kock lyssnar in elevernas önskemål om mat på menyn.

Våra ledord kunskap, ansvar, trygghet och trivsel (KATT) genomsyrar hela skolans verksamhet.

Vi är mycket stolta över de resultat vi åstadkommit under senaste åren och som framkommer i skolverkets utvärderingar. Den årliga nationella skolenkäten som både elever, vårdnadshavare och pedagoger besvarar visar att vi ligger i topp bland de bästa skolorna i Alvesta kommun. Tryggheten, bemötande och stödet från lärare är några av orsakerna till den höga trivseln på skolan bland 5:e klassarna. Vårdnadshavarna har värdesatt anpassning efter eleven samt information från skolan.

Friskolan Kronobergshed drivs i en ekonomisk förening och styrelsen utses årligen av medlemmarna.

Medlem är du som har barn på Friskolan Kronobergshed.
Styrelsen arbetar i nära samarbete med rektor och övriga medarbetare. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen engagerar sig bland annat i marknadsföring, elevrekrytering, ekonomi, personalfrågor, fastigheterna, skolmiljön och framtidsplaner.

VAD SKILJER OSS FRÅN DE KOMMUNALA SKOLORNA?


En friskola kan inte avvika från de lagar, regler och läroplaner som finns. 
Vi är även avgiftsfria precis som en kommunal skola. Det är alltså det lilla extra som gör oss speciella!

Lotta: 0472-44750
rektor@kronobergshed.se

Till Friskolan Kronobergsheds hemsida