Elev-datorer

Skolutveckling och lärande med IT som stöd

Från och med 2018 har alla elever i åk 6–9 i Alvesta kommun tillgång till en egen dator. Detta är ett led i en strävan mot att förbättra och utveckla lärmiljön i Alvestas skolor, och därmed ge våra barn och ungdomar bästa möjliga förutsättningar att nå framgång och uppnå sina mål och drömmar i livet.

Utbildningsförvaltningen i Alvesta vill ge alla våra barn och ungdomar förutsättningar för att ta steget från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva och kreativa producenter med framtidstro och med kunskaper som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden, genom att erbjuda dem kompetent vägledning i en modern, stimulerande lärmiljö.

Numera disponerar alla elever i år 6–9 en egen Chromebook. Även elever som studerar på Introduktionsprogrammets individuella alternativ, efter grundskolan, har tillgång till en Chromebook. För elever i år 6 och på IM sker utdelningen någon vecka efter skolstart.

Liksom under tidigare år kommer mycket av datoranvändningen handla om alla de möjligheter som Google Suite for Education (GSFE) erbjuder. Förutom ordbehandling, kalkyl och presentation med mera är Classroom en viktig del i elevernas arbete. Där presenterar lärarna uppgifter, läxor med mera och eleverna gör sina inlämningar där. Men grundkällan till all skolinformation är vår lärplattform Schoolsoft, där även vårdnadshavare kan logga in och få information från skolan både av allmän karaktär och när det gäller det egna barnets (de egna barnens) prov och läxor.

Sedan vt 2016 kan elverna logga in på Inläsningstjänst för att få läromedel upplästa. Där erbjuds också studiehandledning på flera olika språk. Många läromedel för högstadiet och mellanstadiet finns i digital form på Digilär.

Under rubriken relaterad information finns information om gällande avtal och försäkring samt upplysningar om hur vi hanterar personuppgifter för elever och vårdnadshavare.