Alvesta Resursskola - Skolservice för VoB Syd AB

VoB Syd AB driver sedan flera år tillbaka institutioner i Alvesta, dessa tar emot barn och ungdomar som placeras av kommunernas socialtjänst. Alvesta Kommun bedriver efter önskemål från VoB skolverksamheten för dessa elever.

Bakgrund

Alvesta Reursskola vänder sig bara till elever som finns placerade på VOB:s institutioner.
De placeringar som kommunernas socialtjänst gör är till en början korta, oftast bara någon vecka för att sedan förlängas i omgångar. Det innebär att man inte i förväg vet hur länge eleven kommer att stanna i verksamheten. Institutionerna har ibland också behov av att ha eleverna hemma som en del i sitt arbete. Omständigheten om att vara på institution gör att eleven i de flesta fall får svårt att orka med att läsa enligt timplan.
På grund av ovanstående omständigheter är det inte rimligt att eleverna placeras i kommunens ordinarie verksamhet. 

Ansvarsförhållanden

Det är viktigt att reda ut ansvarsförhållandet mellan placerande kommun och Alvesta kommuns utbildningsförvaltning. Under de förutsättningar som eleverna går i Alvestas skolverksamhet är det hemskolans ansvar att se till att krav enligt skolans styrdokument uppfylls.

Placering

Alvesta Resursskola tar inte emot någon elev i verksamheten innan vi mottagit bekräftelse om placering samt godkännande om betalning från ansvarig på Utbildningsförvaltningen.
Placeringen avslutas samma dag som en elev skrivs ut från institutionen. För uppsägning av annan orsak tillämpar vi en veckas uppsägningstid (5 arbetsdagar).

Priset är 2 900 kr/skoldag; notera att placerande kommun betalar för platsen även om en elev inte är närvarande i skolan. Placerande kommun betalar för placeringen i skolan till exempel då placerad elev avviker från institutionen och är frånvarande från skolan.

Alvesta Resursskola följer ordinarie skolors arbetsår. Se länk till höger.