Alvesta Resursenhet - Skolservice för VoB Syd AB

VoB Syd AB driver sedan flera år tillbaka institutioner i Alvesta, dessa tar emot barn och ungdomar som placeras av kommunernas socialtjänst. Alvesta Kommun bedriver efter önskemål från VoB skolverksamheten för dessa elever.

Bakgrund

Alvesta Reursenhet vänder sig främst till elever som finns placerade på VOB:s institutioner.
Längden på placeringar som kommunernas socialtjänst gör är av varierande. Det innebär att man inte i förväg vet hur länge eleven kommer att stanna i verksamheten. Institutionerna har ibland också behov av att ha eleverna hemma som en del i sitt arbete. Omständigheten att vara på institution gör att eleven i de flesta fall får svårt att orka med att läsa enligt timplan

Ansvarsförhållanden

Det är viktigt att reda ut ansvarsförhållandet mellan placerande kommun och Alvesta kommuns utbildningsförvaltning. Under de förutsättningar som eleverna går i Alvestas skolverksamhet är det hemskolans ansvar att se till att krav enligt skolans styrdokument uppfylls.

Placering

Alvesta Resursenhet tar inte emot någon elev i verksamheten innan vi mottagit bekräftelse om placering samt godkännande om betalning från ansvarig på hemkommunens Utbildningsförvaltning.
Placeringen avslutas samma dag som en elev skrivs ut från institutionen. 

Priset är 3100 kr/skoldag; notera att placerande kommun betalar för platsen även om en elev inte är närvarande i skolan. 

Alvesta Resursenhet följer ordinarie skolors arbetsår. Se länk till höger.