Skolskjuts vid växelvis boende

Delad vårdnad & skolskjuts

Skolskjuts vid delad vårdnad-växelvis boende

Ett växelvis boende innebär

  • att eleven har ett varaktigt och regelbundet boende, tidsmässigt likvärdigt uppdelat hos båda vårdnadshavarna.
  • att kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende kan göras med en e-tjänst eller på särskild blankett som kan fås av skolskjutsansvarige eller hämtas under blanketter/dokument.

Om boendeförhållandena ändras skall ny ansökan göras.