Skolkort

Information till dig som åker till/från skolan med Länstrafikens Linjebussar.

Information från Länstrafiken.

Skolkort

Borttappat skolbusskort

Regionfullmäktige har beslutat att avgiftsbelägga dubbletter som ersätter ett borttappat skolbusskort. Avgiften faktureras vårdnadshavare till eleven av skolexpeditionens personal i samband med att ersättningskortet överlämnas.

Det borttappade kortet spärras av skolexpeditionens personal.

Avgiften:

Grundskoleelev förskoleklass - årskurs 6: 50 kr (från och med höstterminen 2017) 

Grundskoleelev årskurs 7 - årskurs 9: 100 kr

Vid tekniskt fel på ett skolbusskort, som inte orsakats av eleven, faktureras ingen avgift.