Olycksfall

Skolskjuts vid tillfälligt nedsatt rörlighet

Försäkringsinformation

 

Alla barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Alvesta kommuns verksamhetsområde är försäkrade

Om ditt barn drabbas av olycksfall och inte kan ta sig fram och tillbaka sin skola kan tillfällig transport eventuellt ordnas. Om taxi behövs mellan hemmet och skolan eller verksamheten på grund av olycksfallet måste detta styrkas med intyg från behandlande läkare. Av intyget måste framgå under vilken tid taxi beviljats.

Innan taxiresorna beställs måste försäkringsbolaget kontaktas för godkännande. Vid skada ska ifylld skadeanmälan sändas till försäkringsbolaget utan dröjsmål på adress angiven på Alvestas hemsida.

Övrig information kring Olycksfallsförsäkringen.