Olycksfall

Skolskjuts vid tillfälligt nedsatt rörlighet

Alla elever har en kollektiv olycksfallsförsäkring via Alvesta kommun.

En elev som blir skadad på grund av olyckshändelse kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av kommunens försäkringsbolag. Alvesta kommun har slutit avtal med Länsförsäkringar (LF), dit skadeanmälan lämnas.

Åtgärder vid skada på grund av olycksfall:

•Uppsök läkare/tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.

•Spara alla kvitton i original.

•Tänk på att alla taxiresor till/från skola ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och
prövade av Länsförsäkring Kronoberg innan resan påbörjas.

•Intyget och en skadeanmälan skickas till försäkringsbolaget LF.

Elever med nedsatt rörlighet på grund av läkaringrepp t.ex. knäoperation kan erbjudas tillfällig skolskjuts under läkningstiden. Kostnader för resor till och från skolan betalas av utbildningsförvaltningen under förutsättning att en läkare har utfärdat ett intyg som bekräftar behovet av taxiresor till och från skolan