Fritids och skolskjuts?

Vad gäller?

Skolskjutsberättigade elever som går på fritidshem

Elever som går på fritidshem lämnas och hämtas av vårdnadshavarna enligt överenskommen vistelsetid på fritidshemmet.

I huvudsak gäller rätten till skolskjuts enbart i direkt anslutning till elevens schematider i skolan. Bussarna är dimensionerade efter det antal barn som åker till och från skolan i direkt anslutning till elevens skoldag.