Flytt under sista läsåret

Nionde läsåret

Om elev flyttar under läsåret

För elev som går i åk 9 och som flyttar från Alvesta kommun under läsåret men önskar gå kvar i sin klass kan skolskjuts, i form av busskort, erbjudas under förutsättning att den nya hemkommunen betalar skolpeng till Alvesta kommun.