Avståndsbestämmelser

För att vara berättigad till skolskjuts, gäller nedanstående avstånd.

Avståndsbestämmelser

Följande avstånd ligger till grund för beslut om skolskjuts:

Årskurs              Bostad–Skola
F-klass Minst 2 km
Åk 1-2  Minst 2 km
Åk 3-4  Minst 3 km
Åk 5-6  Minst 4 km
Åk 7-9  Minst 5 km

För skolskjutsberättigad elev gäller även avståndsregler mellan bostad och hållplats. Nedanstående avstånd visar hur långt en elev maximalt får ha till hållplatsen från hemmet.

Årskurs              Bostad–Hållplats
F-klass Max 1 km
Åk 1-3 Max 1 km
Åk 4-6  Max 2 km
Åk 7-9  Max 3 km

OBS! Vårdnadshavarna har ansvar fram till dess att barnet stigit på skolskjutsen på morgonen samt efter det att barnet gått av bussen på eftermiddagen.