Kompisåkning

Gäller enbart i upphandlade skolskjutsfordon.

Det innebär att elever kostnadsfritt kan få åka med kompisar från skolan, i av kommunen upphandlade skolskjutsfordon, om det finns plats i fordonet.

Det gäller alltså enbart de abonnerade skolskjutsarna.

Inte de skolturer som är linjelagda till exempel turer inom Länstrafiken Kronoberg.

För att elev ska få åka med krävs:

  • telefonbesked om tillgänglig plats. Detta måste inhämtas från respektive skolexpedition senast skoldagen innan, resan ska ske.
  • ett godkännande av vårdnadshavare att elev får åka med kompis
    hem samt skriftlig begäran vid varje tillfälle
    (på blankett som lämnas till chauffören)

Blanketten som heter "Kompisåkning" hittar du under "blanketter/dokument".
Platsbesked om tillgänglig plats ges senast skoldagen innan resan ska ske och kan erhållas på telefonnummer som finns till höger.