Fritidshem

Varje grundskola ansvarar för sin egen fritidshemsverksamhet. Fritidshemsplats erbjuds elever från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Ansökan och avgift

Om Du vill ha plats för Ditt barn i skolbarnomsorgen så är du välkommen att göra en webansökan 

Det går givtevis också att be om en blankett, via handläggare, se telefonnummer till höger.

Debiteringen sker i form av månadsavgift enligt reglerna för maxtaxa gällande från 1 jan 2019:
Barn 1                2 % av bruttoinkomsten         dock högst       950 kr
Barn 2                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       475 kr
Barn 3                1 % av bruttoinkomsten         dock högst       475 kr

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader eller en månad vid arbetslöshet.

Om en fritidsplats sägs upp och återupptas inom 3 månader faktureras även mellantiden.
Uppsägningen ska vara skriftlig.

Ni hittar uppsägningsblanketten under "Blanketter och dokument" .

Stängningsdagar, aktuella under höstterminen 2019

Aktuella stängningsdagar;

16 augusti och 18 september 2019

 

Vad gäller för de så kallade "Fridagarna"?

Föräldrar har rätt att ha sitt barn under max tre dagar om året på förskola/fritidshem, även om de inte arbetar eller studerar, under förutsättning att ansvarig personal i god tid meddelats och gett sitt godkännande.

Dagarna gäller per familj. Vårdnadshavarna ska i god tid anmäla detta till respektive förskolechef/rektor.

Det är inte möjligt att spara "fridagar" till kommande år.