Kvarngårdens förskola

Kvarngårdens förskola

Kvarngården har 6 avdelningar.

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Kvarngårdens förskola ges barnen möjlighet att leka, utforska och lära tillsammans.

På Kvarngårdens förskola är ett aktivt arbete med värdegrunden betydelsefullt så att alla barn ska känna sig trygga och kunna utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar. Vi utgår från barnens tankar och teorier och att barnen ska få tid till att utforska tillsammans med andra barn och vuxna. Vi skapar lärmiljöer utifrån barngrupp, individ och projekt både inne och utomhus och använder oss av digital teknik som ett pedagogiskt verktyg och ett redskap i vår miljö. Vi anser det är viktigt att vår miljö lockar till lek och att den främjar lustfyllt lärande, glädje, nyfikenhet och kreativitet. Vi vill att barnen ska få möjlighet att arbeta med samma sorts material ute som inne och med material som kan användas på många olika sätt tex natur och återvinnings material. Vi är Grön flagg certifierade och en del i det arbetet är omsorgen om vår gemensamma miljö.