Torsåsby, Backens förskola

Backens förskola

Backens förskola

Backens förskola består av tre avdelningar, Draken, Skatten och Slottet. Vi har en stor utegård och en lantlig miljö med skog och djur in på husknuten.

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande.
Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer.
Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.