Grimsgårdens förskola

Grimsgården

Grimsgårdens förskola

Grimsgårdens förskola ligger intill Skatelövsskolan. Förskolan består av tre avdelningar, Hagen, Gläntan och Ängen. Utegården erbjuder lek och aktivitet men också en liten skogsdunge. Vi har även närhet till större skog och natur