Förskoleområde Söder

I förskolans utbildning läggs grunden till ett livslångt lärande. Förskolan är den första skolformen barn möter och förskolans utbildning följer skollagen, förskolans läroplan, barnkonventionen, aktuella styrdokument och riktlinjer. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Vår vision i Förskoleområde Söder:

Vi utbildar barn som möter världen med Trygghet

Vi vill att barnen ska vara trygga i sig själva, att de ska våga bemöta världen och alla dess olikheter.
Vi vill att vårdnadshavare och barn ska känna sig trygga hos oss.
För att skapa trygghet och nyfikenhet vill vi (pedagoger) finnas nära barnen.

 

Vi utbildar barn som möter och bejakar världen med Nyfikenhet

Vi vill ta tillvara på barnens intresse och inspirera till nyfikenhet genom att erbjuda en glädjefylld verksamhet som utmanar till lärande och utforskande.
Vi pedagoger är lyhörda för barnens lust, att våga/lära och upptäcka nya utmaningar.

 

Vi utbildar barn som möter och berikar världen med Glädje

Alla på förskolan ska få uppleva en välkomnande miljö och positiv gemenskap.
Vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.
Vi vill att barnen ska våga prova nya saker och tro på sig själva.

 

Vi utbildar barn som möter och berikar världen med Öppenhet/Respekt/Empati

Vi vill att alla, vuxna som barn, ska visa öppenhet/respekt för alla sorters olikheter och allas lika värde.
Vi vill att barnen ska kunna känna empati för andra och för vår miljö.
Vi arbetar aktivt med hållbar utveckling och är Grönflaggcertifierade.