Förskoleområde Söder

Förskoleområde Söder består av 4 förskolor fördelade i Grimslöv, Lönashult, Torsåsby och två förskolor i Vislanda.