Lingonet

Välkomna till Lingonet. Vi är en yngrebarnsavdelning.

Vi utgår från vår läroplan (Lpfö 18) och barnens intressen då vi planerar den dagliga verksamheten.

På Lingonet vill vi skapa en trygg miljö för barnen.

Trygghet och tillit är basen för barns utveckling, lek och lärande.

Vi arbetar med de allra yngsta barnen och för dem sker lärandet oftast HÄR och NU, därför är det viktigt att också vi pedagoger är närvarande HÄR och NU och lyfter och bekräftar lärandet i stunden.

barn skapar och barn konstruerarVi lägger stor vikt vid leken. Där ges rika tillfällen till att utveckla socialt samspel, språk, motorik, empati och fantasi m.m.

Barn undersöker vatten