Holken

Välkomna till Holken. Vi är en äldrebarnsavdelning.

Vi arbetar för att skapa en pedagogisk verksamhet som präglas av glädje och trygghet. Vår uppgift är att skapa en grund för barnens livslånga lärande. Hos oss står varje barn i fokus.

Vi planerar vår verksamhet utifrån Lpfö 18 och följer upp och utvärderar vårt arbete fortlöpande. Vi ser leken som en viktig del i barnens utveckling under sin tid i förskolan. I leken tränas barnens sociala förmåga, språk och fantasi. Vi arbetar i grupper med språkmaterialet " Före Bornholmsmodellen".

barns lek med vatten uteVi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår inne och utemiljö. Vi har en fin utegård med sandlåda, klätterställning, gungor och skogen som lockar till lek och lärande. Det är viktigt att barnen får känna sig delaktiga, därför tar vi hänsyn till barnens tankar och önskemål när vi konstruerar vår innemiljö.