Blåbäret

Välkomna till Blåbäret. Vi är en yngrebarnsavdelning.

Vi utgår från vår läroplan Lpfö 18 när vi planerar vår verksamhet.

Vi erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet både inne och ute.

Pedagogerna ansvarar för att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och att de stimuleras att använda hela sin förmåga.

Barn undersöker vattenBarnen får på ett lustfyllt sätt erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

Barn fiskar i en skål inne