Älgen

Välkomna till Älgen. Vi är en äldrebarnsavdelning.

 Vi pedagoger är barnens medresenärer. Pedagogerna, tillsammans med barnen upptäcker, utforskar och lär nya saker. Vi utgår från barnens intressen och erfarenheter då vi tillsammans med barnen planerar vår verksamhet. På vår avdelning bemöts både barn och vuxna på ett respektfullt sätt.

barn upptäcker i naturenUte på vår härliga gård har vi ett trädgårdsland där vi följer naturens kretslopp. Vi har en stor del av vår verksamhet utomhus.

barn upptäcker utomhus

Välkomna in  till oss och lär med alla dina sinnen.

" Här på Älgen har vi det bra, leka, spela varje dag ! "

 " Med spade, lera och pensel utvecklar du din känsel  "

" Lukta, smaka, se och hör, det är det vi alltid gör ! "