Bullen

Välkomna till Bullen. Vi är en yngrebarnsavdelning.

På Bullen arbetar vi temainriktat utifrån Lpfö 18:s olika mål och riktlinjer.

Sagor och lek är en viktig del i vår verksamhet. Vi skapar pedagogiska miljöer som främjar barnens lärande och nyfikenhet. Vi håller våra pedagogiska miljöer levande genom att de alltid är föränderliga.

barn skaparVi pedagoger är medresenärer i barnens lek och hjälper barnen att utveckla trygghet och självständighet.

barn i utemiljöVi erbjuder barnen en trygg och stimulerande miljö där alla kan utvecklas efter sina egna förutsättningar.