Smulan

Välkomna till Smulan. Vi är en yngrebarnsavdelning.

Vår verksamhet planeras och genomförs utifrån målen i läroplanen och följs upp i vårt kvalitetsarbete. 

Vår vision är att utveckla barnens nyfikenhet och sin lust och förmåga att leka och lära så att de blir självständiga och känner sig trygga i vardagen.

barn leker och utforskar

Vi erbjuder pedagogisk verksamhet både inne och ute som ser till hela barnet, vi lyfter fram den viktiga leken, utmanar och tillgodoser läroplanens mål och lusten till ett livslångt lärande.

barn leker och utforskar

Vi är ute varje dag och har en utedag i veckan då vi är ute i naturen och lär oss mer om den. För att kunna tillgodose alla barnens behov och utmana dem så bedrivs verksamheten både i stora och små grupper.