Semlan

Välkomna till Semlan. Vi är en äldrebarnsavdelning.

På Semlan arbetar vi temainriktat utifrån LpFö 18.

Vår vision är att utveckla och utmana varje barn socialt och intellektuellt för att bli en självständig individ. Här har vi som pedagoger en mycket viktig roll att observera barnen, vara medforskare och ta tillvara på barnens funderingar samt ge dem utmaningar för att främja utveckling och lärande. Vi på Semlan är ute minst en gång varje dag. I vår uteverksamhet utforskar vi vad naturen har att erbjuda och barnen får möjlighet att utöva sina motoriska färdigheter.

barn som skapar och bygger torn

barn upplever färger vid ett ljusbord