Marängen

Välkomna till Marängen. Vi är en yngrebarnsavdelning.

Vår verksamhet planeras och genomförs utifrån målen i Lpfö 18 och följs upp i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Vi vill tillsammans med barnen upptäcka och utforska omvärlden och dessutom utmana varje barns tankar i ord och skapande.Glädjen att vara tillsammans med varandra är viktig. Vi jobbar mycket med det sociala samspelet, hur vi är mot varandra för att alla ska trivas på Marängen.

barn upptäcker med vatten ute

Vi pedagoger jobbar med att ge barnen upplevelser som inspiration för lusten att lära. Vi använder oss mycket av musik, fantasi, drama, bild och form och sagor. Vi vill utveckla en god självkänsla hos varje barn. Genom att dela upp barnen i mindre grupper blir det en lugnare miljö att möta varje enskilt barn i.

Barn upplever skumvatten med Babblarna