Kringlan

Välkomna till Kringlan. Vi är en äldrebarnsavdelning.

I vår verksamhet på Kringlan jobbar vi för att alla barn ska känna sig lika värda och känna trygghet. Vi pedagoger jobbar med att utveckla en god självbild hos alla barn. Jag duger som jag är, jag kan, jag vågar och jag är en i gruppen. Vi arbetar också mycket med det sociala samspelet, hur vi är mot varandra och att alla ska trivas på Kringlan. Genom att dela upp barngruppen i mindre grupper kan vi möta varje enskilt barn på bästa sätt.

barns lek med vattenVi tar tillvara på barnens nyfikenhet, utforskande, lust att lära och intressen. Utifrån det och målen i LpFö98/16 planerar vi vår verksamhet som sedan följs upp och utvärderas fortlöpande i vårt kvalitetsarbete.

barns lek med vatten ute

På Kringlan jobbar vi med många olika uttryckssätt och tekniker för att möta alla barn, såsom skapande, musik, drama, motorik, naturvetenskap, uteverksamhet m.m.