Backens förskola

Backens förskola

Backens förskola

På Backen finns det två avdelningar, Skatten som är en yngrebarnsavdelning och Draken som är en äldrebarnsavdelning. Vi har många aktiviteter ihop, vilket gör att barnen känner all personal.

På Backen vill vi att barnen ska känna sig trygga, trivas och må gott. Vi håller våra pedagogiska miljöer levande genom att den alltid är föränderlig. Vi utgår från varje barns erfarenheter och nyfikenhet i den dagliga verksamheten där leken står främst. 

Personalen på Backens förskola använder sig av tecken som stöd för att stödja alla barn i sin kommunikation och utveckling. 

På Backen har vi ett eget tillagningskök, vårt kök är KRAV-certifierat, vilket innebär att vi använder oss av stora delar KRAV-märkta och ekologiska varor.