Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomål

Rutiner för synpunkter och klagomål

Information i första hand till vårdnadshavare och elever.

Rutiner för synpunkter eller klagomål

Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i skollagen (4 kap 7-8 §§ skollagen).

Vem framför jag mina klagomål till?

Vänd dig i första hand till personalen på förskolan eller skolan som tar emot och hanterar eventuella synpunkter och klagomål. Om du som vårdnadshavare är missnöjd med förskolan eller skolan, eller om ett barn eller en elev har svårigheter, är det i de flesta fall den snabbaste och enklaste lösningen att klagomålet lämnas direkt dit.

Om den kontakten inte löser problemet, eller om kontakten upplevs som för känslig, är nästa instans att vända sig till rektor på förskolan eller skolan.

Skulle du inte bli nöjd efter att du pratat med personal eller rektor på förskolan eller skolan kan du skicka dina klagomål till Utbildningsförvaltningen som har ansvar för att ta emot och utreda klagomål som rör utbildningen i kommunens förskolor och skolor.

Hur anmäler jag?

Vill du framföra ett klagomål om den utbildning som bedrivs av Alvesta kommun som huvudman kan du välja ett av tre nedanstående alternativ:

Post

Skriv till oss på:

Alvesta kommun
Utbildningsförvaltningen
342 80 Alvesta

Telefon

Kontakta kommunens kontaktcenter på telefon 0472-15 000 så hjälper kommunvägledarna dig att få kontakt med handläggare på utbildningsförvaltningen.

Kommunens e-tjänst

Anmäl ditt klagomål eller lämna din synpunkt på Alvesta kommuns e-tjänst för synpunkter och klagomål. Det underlättar om du skriver ner klagomålet. På din förskole- eller skolenhet kan du få hjälp med detta.

Tryck på länken nedan för att komma till E-tjänsten:
https://etjanster.alvesta.se/klagomal_synpunkter 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vår ambition är att du ska få ett snabbt svar. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka.

Anmälan till Skolinspektionen

Alla har rätt att göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Information hittar du på www.skolinspektionen.se
Om Skolinspektionen/Barn- och elevombudet efter utredning kommer fram till att skolan inte följt gällande bestämmelser får skolan kritik och skall då ändra sitt sätt att arbeta.