Björken

Björken är en avdelning för barn mellan 1 och 5 år

Vi bedriver mycket av vår verksamhet utomhus. Vår stora gård ger möjlighet till vattenlek, kojbyggen, snickring och odling.

Vi följer naturens växlingar och tar promenader till skogen eller till närmaste bondgården.

Förskolan har eget tillagningskök och vi äter i gemensam matsal.

Barnen delas upp i mindre grupper och vi har samlingar både i åldersdelade grupper och gemensamma .

Vi samarbetar dagligen med vår andra avdelning i huset.

Ett temainriktat arbetssätt på förskolan genomsyrar dagen, där läroplansmålen knyts till temat.

Den kreativa leken är ett viktigt inslag i vår verksamhet.