Nyanlända barn

Förskola för nyanlända barn

Asylsökande barn som har rätt till ”Allmän förskola”, 15 tim/vecka, (fr.o.m. hösten det år barnet fyllt/fyller 3 år)

Meddelas direkt från Migrationsverket till ansvarig handläggare på FBU.

Barnen placeras i ordinarie förskolegrupper, i huvudsak i Moheda och Alvesta väster.

Vid placering ansvarar handläggare på FBU för att ett inskrivningsmöte på förskolan kommer till stånd. Föräldrar, personal, handläggare och tolk deltar på detta möte.

S.k. inskolningsstöd, en person som har samma modersmål som barnet, anställs de första två veckorna i starten.

Barn med uppehållstillstånd. Man har fått kommunplacering i Alvesta kommun. Meddelas direkt från kommunens flyktingmottagning.

Anknytningsinvandring. Barn som kommer hit med uppehållstillstånd utan stöd från kommunens flyktingmottagning. Vårdnadshavaren kontaktar samordnaren.

EU-medborgare som flyttar fritt inom unionen. Vårdnadshavaren kontaktar samordnaren.