Hagen

Hagen är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år.

Vi är en avdelning som vill lägga en god grund för barnens trygghet och att de ska utveckla en god självkänsla.

Vi vill ge barnen varierade möjligheter till lustfyllda upplevelser och varierade möjligheter till utveckling och lärande. Vår vision är att våra pedagogiska miljöer ska locka både till lek och lärande. barnens nyfikenhet och reflektioner är för oss viktigt och är en utgångspunkt i vårt pedagogiska arbete.