Ängen

Ängen är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år

På Ängen jobbar vi temainriktat i grupper indelade efter ålder. Temat är djur och natur.
För att ge barnen ett nyfiket och lustfyllt lärande har de stort inflytande i vad vi jobbar med.
Vi är ute varje dag och går gärna till vår närmiljö och upptäcker nya saker.

Det viktigaste för oss är trygghet och att barnen ska tycka det är kul att komma till oss.