Sågen

Sågen är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år.

Vår verksamhet grundar sig på barnens intressen och erfarenheter. Vi inspireras också till utveckling utifrån vårt tema, där olika sorters kunskap och upplevelser vävs in så som matematik, naturvetenskap, språk, motorik och skapande.Vi lägger stor vikt på utevistelse. Vi tycker om att vara ute i skog och natur och ibland lagar vi även mat utomhus.

Vi vill ha roligt ihop och känna samhörighet i gruppen, ge bekräftelse och uppmuntran. Barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna hos oss.