Gläntan

Gläntan är en avdelning för barn mellan 1 och 4 år

Vår vision är att utveckla barnens nyfikenhet, sin lust och förmåga att leka och lära så att de blir självständiga. Vi vill att verksamheten ska vara trygg, lärorik, utmanande samt rolig för alla barn.

Vi arbetar aktivt med språkprogramet "Före bornholmsmodellen".

För att kunna tillgodose alla barnens behov och utmana dem, så bedrivs verksamheten både i stora och små grupper.